Over Transbaso

Transbaso is een interuniversitair SBO-onderzoeksproject. Doel van het onderzoeksproject is processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs onderzoeken in de steden Antwerpen en Gent. Daarnaast is het eveneens de bedoeling tools te ontwikkelen die deze overgang vlotter zouden moeten doen verlopen en vervolgens de effectiviteit van deze tools onderzoeksmatig vast te stellen.